Jakobstad

IDROTT OCH SKOLORNAS UTRYMMEN

 

 

Staden Jakobstads har ett elektroniskt bokningsprogram.

 

Staden Jakobstad använder sig av ett e-bokningssystem för bokning av idrottsutrymmen. Bokningssystemet hittas på http://bokning.jakobstad.fi.
Ordinarie bokningar söks årligen per sista maj. Ansökan görs på elektroniskblankett och förfrågan riktas till idrottsbyrån.

 

 

IDROTT

Man kan göra bokningsförfrågningar via e-post Skicka följande uppgifter till idrottsbyran@jakobstad.fi

KULTUR

För bokning av FBK-Plan vid Gamla Hamn, Skolparkens utescen eller Gamla Brandkårshuset, kontakta kultur@jakobstad.fi

SKOLORNAS  ENSKILDA UTRYMMEN

Om det gäller bokningar eller förfrågningar om skolutrymmen skickas ärendet pirjo.salonen@jakobstad.fi.

 


Priserna finns på stadens hemsida. .